fredag 29. november 2013

Adventshilsen fra sognepresten

 Kjære menighet, 
Med advent innleder vi et nytt kirkeår. Igjen inviteres vi til å forberede oss på Frelserens komme - hans første komme i Betlehem, og han komme i herlighet på den ytterste dag. 
Vi inviteres til å gjøre i stand en stadig større plass i våre hjerter til ham som ikke fant husrom  da han ville komme til oss første gang. Men hvordan gjør vi det? 

Vi kan med fordel hente frem noen av de virkemidlene vi kjenner igjen fra fastetiden. 
Ved å utøve barmhjertighetsgjerninger, og ved å tilbringe tid med Gud i bønn, blir våre hjerter større. Gjennom året vet vi at det også gjerne samler seg opp en del skrot som tar plass. Derfor anbefaler Kirken oss å oppsøke forsonings sakrament som et ledd i juleforberedelsene. Det sitter en prest i skriftestolen hver dag fra kl. 1715 til 1745, og det vil også bli tilbudt skriftemål etter noen av messene når julen nærmer seg. 

Kirkeåret som ligger foran oss gir oss en ny mulighet til å fordype vårt forhold til Kristus. 
Vi må ikke la muligheten gå fra oss. 

 GODT NYTT ÅR!