tirsdag 30. april 2013

Ukrainske liturgier i Oslo

Velkommen til ukrainske gudstjenester 
etter juliansk kalender i St. Joseph kirke i Oslo.

Ukrainske liturgier i St. Joseph:
søndag 2. juni kl. 14.00
søndag 7. juli kl. 14.00
søndag 4. august kl. 14.00
søndag 1. september kl. 14.00
søndag 6. oktober kl. 14.00
søndag 3. november kl. 14.00
søndag 3. desember kl. 14.00