søndag 20. januar 2013

Ordenslivets dag 2. februar

nullDen annen februar, festen for Herrens fremstilling i tempelet, feirer Kirken festen for det gudviede liv, populært kalt "ordenslivets dag". Det var Johannes Paul II som innførte denne skikken, som også har fått fotfeste i Norge. 

I Oslo katolske bispedømme inviterer biskop Eidsvig i samarbeid med Søsterrådet til festmesse i St. Olav domkirke lørdag 2. februar klokken 18. Under liturgien skal ordensfolkene fornye sine løfter. Etter messen er alle invitert til kirkekaffe i menighetssalen. 

Velkommen!

(Merk at denne messen altså blir messen for 2. februar, ikke en prefestiv søndagsmesse.)