torsdag 23. februar 2012

Fasteaksjonen

Du kan støtte fasteaksjonen ved å gi ditt bidrag til Caritas,
kontonummer 8200.01.93433, eller online på http://www.caritas.no/.
Merk innbetalingen ”Fasteaksjonen 2012”.