torsdag 5. januar 2012

Ukrainske messer i St. Joseph

Det blir ukrainsk messe etter bysantinsk ritus følgende lørdager og søndager i 2012

fredag, 06. januar (julaften etter juliansk kalender) - kl. 16.00
søndag, 08. januar  - kl. 14.00

lørdag 04. februar  - kl. 19. 00
søndag 05. februar - kl. 14.00

lørdag 03. mars  - kl. 19. 00
søndag, 04. mars - kl. 14.00

lørdag 14. april  - kl. 19. 00
søndag, 15. april (påske etter juliansk kalender) - kl. 14.00

lørdag 05. mai  - kl. 19. 00
søndag, 06. mai - kl. 14.00

lørdag 02. juni  - kl. 19. 00
søndag, 03. juni - kl. 14.00

lørdag 30. juni  - kl. 19. 00
søndag, 01. juli - kl. 14.00

lørdag 04. august  - kl. 19. 00
søndag, 05. august - kl. 14.00

lørdag 01. september  - kl. 19. 00
søndag, 02. september - kl. 14.00

lørdag 06. oktober  - kl. 19. 00
søndag, 07. oktober - kl. 14.00

lørdag 03. november  - kl. 19. 00
søndag, 04. november - kl. 14.00

lørdag 01. desember  - kl. 19. 00
søndag, 02. desember - kl. 14.00