mandag 2. januar 2012

BØNN for KALL 2012


5. januar Bispedømmet (i St. Olav)

2. februar Felles kyndelsmesse (ordenslivets dag)
Messe i St. Olav kl. 18
Messe i St. Dominikus kirke kl. 18.30

1. mars Dominikanerinnene og dominikanerne 
Messen finner sted i St. Dominikus kirke

5. april Skjærtorsdag 

3. mai Picpusene (i St. Olav)

7. juni Dominikanerinnene på Lunden 
Messen finner sted på Lunden kloster.

5. juli Bispedømmet (i St. Olav)

2. august Bispedømmet (i St. Olav)

6. september Maristene (i St. Olav)

4. oktober St. Josephsøstrene 
Messen finner sted på Grefsen.

1. november Allehelgensdag.

6. desember St. Elisabethsøstrene (i St. Olav)