torsdag 16. september 2010

Vi søker lærere til kurs for polske kvinner

Nasjonalsjelesorgen organiserer i samarbeid med Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en kursrekke for nyankomne polske kvinner/mødre i Norge denne høsten.

Kurset vil ha sin basis i IMDis publikasjon ”Ny i Norge” som alle menighetene har fått utdelt. Hovedelementer vil være samfunnskunnskap og basiskunnskaper i norsk språk. Kurset vil rettes direkte mot kvinners behov og ta opp tema som barn, helse og rettigheter.

For å gjennomføre kurset trenger vi en lærer fra DIN menighet!
Læreren vil få utbetalt en symbolsk godtgjørelse, men arbeidet vil i stor grad være frivillig. Arbeidet begynner med en kurshelg i Oslo i september måned der lærerne får opplæring i kursmaterialet, blir kjent med prosjektet, dets initiativtakere og IMDi. Deretter reiser læreren tilbake til sin menighet og gjennomfører kurset for sine trosfeller. En medarbeider fra Oslo vil delta på en av de første kurskveldene for å følge opp og hjelpe til i oppstartsfasen.

Krav til lærer:
Behersker norsk og polsk språk
Kjenner godt til det norske samfunnet og dets ulike institusjoner
Er villig til å ofre 8 kvelder til innsats for nyankomne trosfeller

Er dette en oppgave for deg? Eller kjenner du noen som passer?
Send en mail til: nasjonalsjelesorg@okb.katolsk.no
..