mandag 2. november 2009

OM RELIGIONSFRIHETEN

OSLO KATOLSKE BISPEDØMMES
KOMMISJON FOR INTERRELIGIØSDIALOG.

TORSDAG 26. NOVEMBER KL.18.30- KL.21.00
Sted: Mariagården, Akersveien 16.

OM RELIGIONSFRIHETEN
Menneskerettigheter, Ytringsfrihet, Religionsfrihet, Blasfemi.

INNLEDER:
Professor , DR. Eivind Smith.
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Tidligere medlem av Ytringsfrihetskommisjonen

Alle er velkommen.

Med vennlig hilsen
May-Lisbeth Myrhaug
Leder, Oslo Katolske Bispedømmes Kommisjon for Interreligiøs dialog

KATOLSK AKADEMI

TEOLOGI. FILOSOFI. KULTUR. SAMFUNN

En debattforum innen Oslo Katolske Bispedømme.

ÅPNING AV KATOLSK AKADEMI VED
BISKOP BERNT EIDSVIG, CAN.REG

LØRDAG 12 DESEMBER KL. 11.00-KL.15.00
KATARINAHJEMMET, GJØRSTADGATE 9

FOREDRAG VED.
PROFESSOR TROND BERG ERIKSEN OM.
DANTE: DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE

SERVERING AV JULEGLØGG OG KAKER, KAFFE

PÅ GRUNN AV BEGRENSET PLASS ER
DET PÅMELDING TIL
may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no

ALLE VELKOMMEN
..