onsdag 9. desember 2009

Bønn for kall 2010


Hver første fredag i måneden ber vårt bispedømmes menigheter og ordenhus spesielt for kall.

I Oslo markeres BØNN FOR KALL-kampanjen også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messe i domkirken kl. 18.00 og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon.

Her kan du treffe ordensfolk, be for kall, få vite mer, få kall...

Planlagte kallsmesser for 2010:
8. januar: Augustinerkorherrene
2. februar: Ordenslivets dag (obs! tirsdag)
5. mars: Focolare
9. april: Maristene
25. april: Gode Hyrde-søndag / kallssøndag
7. mai: Dominikanerinnene; Katarinahjemmet (på Katarinahjemmet)
4. juni: Dominikanerinnene; Lunden (på Lunden)
2. juli: OKB (ingen presentasjon)
6. august: OKB (ingen presentasjon)
3. september: St. Josephsøstrene
1. oktober: Fransiskanerne
5. november: St. Elisabethsøstrene
3. desember: Søstrene av Det Hellige Kors (Quy Nhon)