lørdag 26. september 2009

Hør om Focolare, be for Focolare

Hver første fredag i måneden ber vi om kall i menighetene i OKB.
Alle er hjertelig velkommen til messen i St Olav domkirke,
fredag 2. oktober kl. 18

Det er kirkekaffe etterpå, og denne gangen er det Focolare-bevegelsen som skal presenteres.