fredag 6. februar 2009

Prestekall?

Frist for opptak til St. Eystein presteseminar for det akademiske år 2009/10 er 20. april.

Søkere (ca. 20-35 år) kan melde seg til seminarets rektor. Legg ved kopi av dåpsattest og referanse til to prester og evt. andre relevante personer.


Skriv til:
p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc
Akersveien 5
0177 Oslo

Fax: 23 21 95 01
e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no