tirsdag 11. november 2008

Bli korherre?

Augustinerkorherrene i Bergen inviterer unge voksne menn til kallsweekend 23.- 25. januar 2009, for å bli bedre kjent med ordensliv 
og prestetjeneste i Norge og Østerrike.

Retretten ledes av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og Dom Lukas Lorf Wollesen Can.Reg., kapellan i St. Paul menighet.

Påmelding innen 19. desember 2008 til 
Dom Lukas / lukas.lorf.wollesen@katolsk.no / 976 05 327 
Les mer om augustinerkorherrene på www.augistiniancanons.org