lørdag 20. september 2008

Opptak til St. Sunniva skole høst 2009

Har du et barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2009?

Alle interesserte foreldre/foresatte inviteres til et informasjonsmøte
torsdag 9. oktober kl. 17-18.30 på St. Sunniva skole,
Akersveien 4, 0177 OSLO.


Vi tar nå imot søknader. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolens kontor, telefon 23 29 25 00, eller last det ned fra vår hjemmeside.


St. Sunniva skole er en kristen, katolsk friskole med elever på 1.-10. trinn. Inntaket til 1. trinn (skoleåret 2009/10) vil bli foretatt i løpet av våren 2009. Dette gjelder barn født i 2003.


Søknadsfristen er 1. desember 2008.


e-post: administrasjon@st.sunniva.no
fax: 23 29 25 01